Home About us Our solutions Workplace United Business Centre II BHIRAJ TOWER at EmQuartier BHIRAJ TOWER at BITEC BHIRAJ TOWER at Sathon Summer Lasalle Venue IVORY SHADOW BITEC Retail oneudomsuk SAMA Foodtory Sunny at Summer Lasalle BOFFICE News & Activities Career Contact us
TH | EN
Summer Lasalle Office campus ที่ให้พื้นที่สีเขียวได้มากกว่า
08 Jan 2021
บทสัมภาษณ์ คุณ พลัง สิทธิถาวร Design Director จาก 1819 ผู้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์พื้นที่สีเขียวในโครงการซัมเมอร์ ลาซาล

แนวคิดของการดีไซน์คงไว้ด้วยกลิ่นอายดั้งเดิมของพื้นที่
คุณพลัง : แนวความคิดของ landscape เกิดจากการศึกษาบริบทของพื้นที่ และพบว่าสมัยก่อนเป็นพื้นที่เกษตรกรรม (นา) จึงพัฒนาให้บรรยากาศดังกล่าว แปรมาเป็นเอกลักษณ์ที่ร่วมสมัยมากขึ้น ดึงเส้นสายของท้องนามาเป็นพื้นที่พักผ่อน แนวคันนาเปลี่ยนเป็นทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร ซึ่งเปรียบเสมือนเถียงนาที่อยู่โดยรอบ นำเสนอในรูปแบบที่ร่วมสมัย แต่ยังคงได้กลิ่นอายเดิมของพื้นที่

เชื่อมต่อความรู้สึกของคนทำงานในอาคารกับพื้นที่กว้างภายนอก
คุณพลัง : ทีมออกแบบคิดถึงการใช้ชีวิตของคนในออฟฟิศเป็นหลัก เสนอรูปแบบการทำงานใหม่ๆ เห็นได้ว่าพยายามสะท้อนออกมาในรูปแบบอาคารขนาดเล็ก กระจายตัวอยู่ในพื้นที่สีเขียว ซึ่งทาง landscape designer พยายามให้องค์ประกอบทั้งหมดสอดคล้องกัน ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่พักผ่อนที่เหมาะสม ให้บรรยากาศผ่อนคลายจากความเร่งรีบ เกิดกิจกรรมที่เชื่อมต่อจากภายในสู่ภายนอกอาคาร

นำธรรมชาติมาบำบัดความเครียดของเหล่าคนทำงานออฟฟิศ
คุณพลัง : สีเขียวของต้นไม้เป็นหนึ่งในสีที่ใช้พักสายตา และช่วยให้ผ่อนคลาย ภายในโครงการจึงเปิดมุมมองไปยังพื้นที่สีเขียวให้ได้มากที่สุด ใช้ทั้งไม้ยืนต้น และไม้พุ่มประกอบกันเป็นพื้นที่สีเขียวขนาดที่เหมาะสม รวมไปถึงสภาวะอยู่สบายใต้ต้นไม้ใหญ่ก็เป็นอีกพื้นที่ที่ทางโครงการต้องการให้ผู้ใช้งานได้รับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการนำธรรมชาติเข้ามาเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาโครงการ

เชื่อมต่อเป็นหนึ่งเดียวกันในการใช้งานพื้นที่สีเขียวของโครงการ
คุณพลัง : ออกแบบการเชื่อมระหว่างอาคารต่างๆ ใน campus โดยใช้ทางเดินเชื่อมอาคารต่างๆ เข้าหากัน สอดแทรกพื้นที่พักผ่อน เพื่อให้ผู้ใช้งานได้เข้ามาใช้พื้นที่สีเขียวส่วนกลางมากขึ้น เช่น outdoor seating court ให้กลุ่มเพื่อนที่ทำงานสามารถนั่งพักผ่อน หรือปรึกษางานกันได้ ทางเดินในสวนที่สามารถวิ่งออกกำลังกายหลังเลิกงานได้ open lawn ตรงกลางที่สามารถจัดกิจกรรมของออฟฟิศ หรือออกกำลังกายได้

ใส่ใจในการคัดสรรพรรณไม้ เพื่อรอฤดูแห่งการผลิบาน
คุณพลัง : เราเลือกใช้ต้นไม้ที่ออกดอกในหน้าร้อน พ้องกับชื่อโครงการ (Summer) และมีสีของดอกที่แตกต่างกันในแต่ละ campus เพื่อสร้างเอกลักษณ์ และภาพจำให้แก่ผู้ใช้งาน เช่น campus A จะเลือกใช้ต้นราชพฤกษ์ (คูณ) ที่มีดอกสีเหลือง อยู่ในพื้นที่ส่วนกลางของ campus A และในอีกทางหนึ่งจะสร้างบรรยากาศให้ทั้งโครงการดูสอดคล้องกัน โดยใช้ต้นไม้ใหญ่ (evergreen tree) ในบริเวณรอบนอกของทุกๆ campus

การเชื่อมต่อเป็นหนึ่งเดียวกัน และการเข้าถึงธรรมชาติได้ในทุกพื้นที่
คุณพลัง : พื้นที่สีเขียวของโครงการเป็นส่วนสำคัญที่เชื่อมกลุ่มอาคารต่างๆ เข้าด้วยกัน และส่งเสริมบรรยากาศในการทำงาน ถือว่าเป็น landscape ที่เชื่อมต่อกับพื้นที่ทำงานเข้ากับพื้นที่สีเขียวได้เกือบทุกพื้นที่ของส่วนสำนักงาน และยังสามารถใช้พื้นที่สีเขียวในการทำกิจกรรมต่างๆ ได้มากขึ้น ระดับของพื้นที่ที่แตกต่างกัน และการจัดตำแหน่งต้นไม้ในโครงการช่วยสร้างความเป็นส่วนตัว และเอกลักษณ์ให้แต่ละ campus

เติมเต็มบริบทเดิมของพื้นที่ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน
คุณพลัง : หลักๆ คือชุมชนโดยรอบจะมองเห็นพื้นที่สีเขียวของโครงการแทรกตัวอยู่ในบริบทเดิมของพื้นที่ ช่วยเพิ่มบรรยากาศความอยู่สบายให้แก่ชุมชน อีกทั้งพื้นที่สีเขียวในโครงการจะทำตัวเป็นแก้มลิงเล็กๆ ช่วยเรื่องการรองรับน้ำฝนที่ตกลงมาก่อนที่จะซึมลงดิน หรือระบายออกไปสู่สาธารณะ ลดภาระให้กับระบบระบายน้ำรวมของชุมชน และช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในภาพรวมของชุมชนอีกด้วย


BHIRAJ BURI GROUP collects personal data of visitor such as name, last name,
e-mail and telephone number to analyse for developing project in advance. Read Privacy Policy.