หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ผลงานของเรา สำนักงาน อาคารสมัชชาวาณิช 2 (UBC II) ภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ ภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค ภิรัชทาวเวอร์ แอท สาทร ซัมเมอร์ ลาซาล พื้นที่จัดงานและที่ประชุม ไอเวอรี่ ชาโดว์ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค พื้นที่ค้าปลีก วันอุดมสุข สมา ฟู้ดทอรี่ ซันนี่ แอท ซัมเมอร์ ลาซาล BOFFICE ข่าวสารและกิจกรรม ร่วมงานกับเรา ติดต่อเรา
TH | EN
ภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ ภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค และ อาคารสมัชชาวาณิช 2 ได้รับรางวัล MEA Energy Awards 2021 จาก การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)
21 Jun 2022
MEA Energy Awards โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารนับตั้งแต่ พ.ศ. 2555 จนถึงปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นส่งเสริมให้อาคารมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และได้พัฒนาต่อยอดก้าวสู่การเป็นต้นแบบอาคารประหยัดพลังงาน MEA จึงได้เปิดตัวตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS รูปแบบใหม่ โดยมีเกณฑ์การประเมินที่เข้มข้น เพื่อจัดทำเป็นเกณฑ์มาตรฐานอาคารประหยัดพลังงานของ MEA ให้เป็นที่ยอมรับ ซึ่งอาคารที่จะได้รับตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS จะต้องผ่านเกณฑ์ประเมินมาตรฐานทั้ง 2 เงื่อนไข คือ ต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านการใช้พลังงานไฟฟ้า MEA Index (Management of Energy Achievement Index) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดระดับการใช้พลังงานที่ MEA พัฒนาขึ้นใหม่ และมาตรฐานด้านคุณภาพอากาศภายในอาคาร (Indoor Air Quality : IAQ) ซึ่งจะตรวจวัดในพารามิเตอร์ต่าง ๆ เช่น CO, CO2, PM2.5, PM10, TVOC, Formaldehyde ตามหลักมาตรฐานสากลซึ่งเป็นที่ยอมรับได้ในระดับประเทศ
กลุ่มบริษัทภิรัชบุรี มุ่งมั่นและให้ความสำคัญในการอนุรักษ์พลังงาน และใช้พลังงานในอาคาร อย่างมีประสิทธิภาพเสมอมา จึงได้สมัครเข้าร่วมประกวดและตรวจประเมินในโครงการดังกล่าว จำนวน 3 อาคาร ประกอบด้วย ภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ ภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค และ อาคารสมัชชาวาณิช 2
ผลสำเร็จที่ได้รับจากโครงการ MEA ENERGY AWARDS ช่วยผลักดันให้อาคารให้เกิดแรงจูงใจ และสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งนำนวัตกรรมด้านพลังงานใหม่ๆ มาใช้พัฒนาอาคารอย่างต่อเนื่อง ช่วยลดผลกระทบด้านพลังงานและช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม ก้าวไปสู่อาคารต้นแบบที่มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพอากาศได้มาตรฐานต่อไปในอนาคต สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ ที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนระบบพลังงานอัจฉริยะ เพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร


กลุ่มบริษัทภิรัชบุรี มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าชมเว็บไซต์ ที่ให้ข้อมูลการติดต่อ เช่น ชื่อ อีเมล เบอร์โทรศัพท์
โดยจะนำข้อมูลไปวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาโครงการต่อไป อ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล